Hoolekogu tööplaan

PEETRI KOOLI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2022 õ/a

 

Hoolekogu tööplaani koostamisel on lähtutud hoolekogu liikmete ettepanekutest ning järgmistest dokumentidest: Peetri Kooli arengukava, Peetri Kooli tööplaan 2021/2022 õ/a, Peetri lasteaia tegevuskava 2021/2022 õ/a, Järva valla hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

TEGEVUSE EESMÄRGID

 • Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.
 • Kooli õppe‐ ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
 • Arvamuse avaldamine erinevatele koolikorralduslike dokumentide muudatusettepanekutele.
 • Avalikkuse teavitamine hoolekogu tööst, vastu võetud otsustest, ettepanekutest.
 • Kooli ja lasteaia eelarve ülevaatamine.
 • Lasteaia õppekava ülevaatamine.

 

Ülesannete täitmine 2022

 Aprill:

 • Hoolekogu töökava koostamine, arutelu 7. aprill, kell 13.00 lasteaias
 • Hoolekogu koosolek aprill, kell 18.30 koolimajas
 • Arvamuse avaldamine 2022. a eelarve kohta 12. aprill

Mai:

 • Lastevanemate üldkoosolek 3. mai, kell 18.00
 • Hoolekogu osalemine Peetri Kooli Rohelaadal, vajadusel abistamine 1. mai P, kell 15.00-18.00
 • Hoolekogu liikmete osalemine Peetri Kooli heakorra talgutel 5. mai
 • Hoolekogu korraline koosolek mai teine (2) nädal, teisipäev 10. mai kell 18.00 lasteaia saalis.
 • Hoolekogu liikmetele ringkäik ja tutvumine lasteaias ja õuealal 10 mai.

August:

 • Tutvumine 2022/2023 tööplaani ja tegevuskavaga, ettepanekute tegemine 23. august.

September:

 • Lastevanemate üldkoosolek september, kell 18.00 koolimajas.
 • Hoolekogu korraline koosolek septembri neljas (4) nädal, 20. september kell 18.00 koolimajas.

Oktoober:

 • Hoolekogu esimehe, aseesimehe, protokollija valimine. Oktoobri teine nädal (2), 11. oktoober (valda saata protokoll hiljemalt 15. oktoobriks, kus on ka õpilasesinduse protokoll).
 • Hoolekogu korraline koosolek 25. oktoober kell 18.00

November:

 • Hoolekogu korraline koosolek 15. november kell 18.00

          Ülesannete täitmine 2023

  Märts:

 • Hoolekogu korraline koosolek teine nädal …………

Mai/Juuni:

 • Hoolekogu korraline koosolek teine nädal …………