Huvitegevus

 

HUVITEGEVUS 2021/2022

Hea 4.-9.klassi õpilane, oled oodatud alates 16.septembrist, neljapäeviti kl 15, kirjanduse huviringi. Loeme ja kuulame erinevaid katkendeid huvitavatest teostest, vaatame filmilõike, uurime kirjandustegelaste elu- ja mõttekäike, kohtume kirjanikega (virtuaalselt), mängime ja avastame enda loomepotentsiaali. Huviringi eesmärk: Tekitada lugemishuvi ja avada loomepotentsiaali. Huviringi tegevused toetavad on seotud kooli õppekavaga ja toetavad järgmisi õpiväljundeid: Kuulamisoskus; Analüüsioskus; Võrdlemise oskus; Kriitilise mõtlemise oskus; Eneseväljendamise oskus; Funktsionaalne kirjaoskus; Fakti ja arvamuse eristamine; Oma arvamuse esitamise ja põhjendamise oskus; Vastutustunde kujunemine. Koos on lahe lugeda!