Lasteaed

Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad
SEPTEMBER  
Õppeaasta avaaktus Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, kooli õpetajad, õpetaja abid
Sügisandide näitus õues „ Mida aed meile annab?“ Koostöös lapsevanematega
Sügisene spordipäev Rühmaõpetajad,liikumisõpetaja
Matk Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja
Rühmade pildistamine Direktor, rühmaõpetajad
Lastevanemate koosolek Direktor, rühmaõpetajad
OKTOOBER
Leivanädal Rühmaõpetajad, õpetaja abid, kokk Siiri
Õpetajate päev Direktor, huvijuht
Piimapäev Rühmaõpetajad
NOVEMBER
Politsei ja Piirivalveameti sünnipäev Rühmaõpetajad
Isadepäeva Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
DETSEMBER
Jõulumaa külastus Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Jõulupidu Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Peetri Kooli pidulik jõululõuna Kogu Peetri Kooli lasteaia personal
Talve alguse tähistamine Rühmaõpetajad, õpetaja abid, liikumisõpetaja
JAANUAR
Peetri Kooli ja lasteaia V Laulu- ja luulepäev. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
VEEBRUAR
Sõbrapäeva tähistamine Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Eesti Vabariigi 105. aastapäeva aktus Direktor,muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Vastlapäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid, liikumisõpetaja
MÄRTS
Kevadine spordipäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid, liikumisõpetaja
Teatrinädal Rühmaõpetajad
APRILL
Rahvusvaheline lasteraamatute päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Südamenädal lasteaias Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Lastevanemate koosolek
Volbripäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja
MAI
Kevadine hoogtööpäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
Kevadpidu-emadepäev koos kooliga

 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid , lapsevanemad,
Lasteaia lõpupidu Direktor,muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
JUULI-AUGUST
Suve algus ja lastekaitsepäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Eesti lipu päev Rühmaõpetajad
Lasteaia 36. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid