Lasteaed

Aeg Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad
18.08.2020 Lasteaia 33. sünnipäev. Rühmaõpetajad, õpetaja abid
1.09. 2020 Õppeaasta avaaktus Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, kooli õpetajad, õpetaja abid
Sügisandide näitus „Sügis pudelis ja purgis“ Rühmaõpetajad, õpetaja abid,

lapsevanemad

Vanavanemate päev Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, õpetaja abid
Sügise sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad,liikumisõpetaj
Mihlkipäeva hoogtööpäevak Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
Leivanädal Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Lastevanemate üldkoosolek Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmade pildistamine Huvijuht, rühmaõpetajad
Õpetajate päev Direktor, huvijuht
Hingedepäev. Päästeamet Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Isadepäev ja Mardid (mardipäev) Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Kadripäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Kodanikupäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Jõululaat lasteaias Kogu lasteaia personal, lapsevanemad
 Jõulupidu Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Talve sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja
Peetri Kooli pidulik jõululõuna Kogu Peetri Kooli lasteaia personal
Jõuluaja lõpetamine- kuusepuu väljaviimine saalist Rühmaõpetajad , õpetaja abid
Peetri Kooli ja lasteaia III Laulu- ja luulepäev. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Lastevanemate koosolek Direktor, rühamaõpetajad, õpetaja abid
Euroopa 112 päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Sõbrapäeva kohvik Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus Direktor. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Vastlapäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, õpetaja abid
Projektinädal
Emakeele päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Kevade sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, õpetaja abid
Naljapäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rahvusvaheline lasteraamatute päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Kevadpühad, Suur Reede Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Südamenädal lasteaias. Perearst Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Jüripäeva hoogtööpäevak Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
Emadepäeva tähistamine Muusikaõpetaja,liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
Projektinädal
Kevadpidu kooliga koos
Lasteaia lõpupidu Direktor,muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
Suve algus ja lastekaitsepäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Eesti lipu päev – kiriku lipuplatsil Direktor, kooli huvijuht
18.08. 2021 Lasteaia 34. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid