Lasteaed

Aeg Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad
28.08.2018 Lasteaia 31. sünnipäev. „Peetrikese“ mängukeskuse külastus Rühmaõpetajad, õpetaja abid
3.09. 2018 Õppeaasta avaaktus Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, kooli õpetajad, õpetaja abid
10.09-21.09.2018 Sügisandide näitus „Sügis pudelis ja purgis“ Rühmaõpetajad, õpetaja abid,

lapsevanemad

13.09.2018 Vanavanemate päev Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, õpetaja abid
25.09.2018 Sügise sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad,liikumisõpetaja
29.09.2018 Mihlkipäeva hoogtööpäevak Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
1-5.10.2018 Leivanädal Rühmaõpetajad, õpetaja abid
10.2018 Lastevanemate üldkoosolek Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid
10.2018 Rühmade pildistamine Huvijuht, rühmaõpetajad
5.10.2018 Õpetajate päev Direktor, huvijuht
2.11.2018 Hingedepäev. Päästeamet Rühmaõpetajad, õpetaja abid
9.11. 2018 Isadepäev ja Mardid (mardipäev) Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
23.11. 2018 Kadripäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
26.10.2018 Kodanikupäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
26-30.10.2018 Projektinädal  
12. 2018 Jõululaat lasteaias Kogu lasteaia personal, lapsevanemad
18.12. 2018  Jõulupidu Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
20.12.2018 Talve sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja
12. 2018 Peetri Kooli pidulik jõululõuna Kogu Peetri Kooli lasteaia personal
7.01. 2019 Jõuluaja lõpetamine- kuusepuu väljaviimine saalist Rühmaõpetajad , õpetaja abid
22.01.2019 Peetri Kooli ja lasteaia II Laulu- ja luulepäev. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
02. 2019 Lastevanemate koosolek Direktor, rühamaõpetajad, õpetaja abid
11.02.2019 Euroopa 112 päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
14.02. 2019 Sõbrapäeva kohvik Rühmaõpetajad, õpetaja abid
22.02. 2019 Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus Direktor. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
5.03.2019 Vastlapäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, õpetaja abid
11-15.03.2019 Projektinädal  
14.03.2019 Emakeele päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
20.03.2019 Kevade sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, õpetaja abid
1.04.2019 Naljapäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
2.04.2019 Rahvusvaheline lasteraamatute päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
15-18.04.2019 Kevadpühad, Suur Reede Rühmaõpetajad, õpetaja abid
04 2019 Südamenädal lasteaias. Perearst Rühmaõpetajad, õpetaja abid
23.04.2019 Jüripäeva hoogtööpäevak Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
10.05. 2019 Emadepäeva tähistamine Muusikaõpetaja,liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid
13-17.05.2019 Projektinädal  
05.2019 Kevadpidu kooliga koos?  
23.05. 2019 Lasteaia lõpupidu Direktor,muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad
1.06.2019 Suve algus ja lastekaitsepäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid
04.06.2019 Eesti lipu päev – kiriku lipuplatsil Direktor, kooli huvijuht
18.08. 2019 Lasteaia 32. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid