Õppenõukogud

Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2021/2022 õppeaastal

30. august 2021

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 20120/2021. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2021/2022. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2021/ 2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2021/ 2022. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

30. november 2021

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

15. märts 2022

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

8. juuni 2022

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

16. juuni 2022

1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

 

30. august 2022

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2021/ 2022. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2021/2022. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2022/2023. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2022/ 2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2022/ 2023. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.