Õppeperioodid

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  –  01.09 2018 – 30.11 2018

II trimester  –  03. 12 2018 – 15.03 2019

III trimester  –  18.03 2019 – 07.06 2019

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

26.11 2018 – 30.11 2018

18.03 2019 – 22.03 2019

13.05 2019 – 17.05 2019