Õppetöökorraldus

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkiri

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg.

Sügisvaheaeg  –  21.10 2019 – 27.10 2019

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2019 – 05.01 2020

Suusavaheaeg  –  24.02 2020 – 01.03 2020

Kevadvaheaeg  –  20.04 2020 – 26.04 2020

Suvevaheaeg  – 10.06 2020 – 31.08 2020

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

25.11 2019 – 29.11 2019

16.03 2020 – 20.03 2020

25.05 2020 – 29.05 2020

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  –  01.09 2019 – 01.12 2019

II trimester  –  02.12 2019 – 15.03 2020

III trimester  –  16.03 2020 – 09.06 2020

 

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel – 01.06 2020

Matemaatika – 04.06 2020

Valikeksam – 10.06 2020

Valikeksami suuline osa – 10.06 – 11.06 2020

 

Tasemetööd põhikoolis: 

III klass  –  eesti keel 12.05 2020

IV klass  –  loodusvaldkond 01.10 – 02.10 2019

VI klass  –  eesti keel 13.05 2020

VII klass  –  loodusvaldkond 24.09 – 25.09 2019