Õppeperioodid

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  –  01.09 2019 – 01.12 2019

II trimester  –  02.12 2019 – 15.03 2020

III trimester  –  16.03 2020 – 09.06 2020

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

25.11 2019 – 29.11 2019

09.03 2020 – 13.03 2020

18.05 2020 – 22.05 2020