Õppetöökorraldus

COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Õppetöökorraldus eriolukorra ajal

 

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  24.10.2022 – 30.10.2022

Jõuluvaheaeg  –  22.12.2022 – 08.01.2023

Suusavaheaeg  –  27.02.2023 – 05.03.2023

Kevadvaheaeg  –  24.04.2023 – 30.04.2023

Suvevaheaeg  – 14.06.2023 – 31.08.2023

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

21.11.2022 – 25.11.2022

06.03.2023 – 10.03.2023

22.05.2023 – 26.05.2023

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2022 – 22. 12. 2022

II poolaasta – 09.01 2023 – 13.06 2023

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09.2022 – 27.11.2022

II trimester  – 28.11.2022 – 19.03.2023

III trimester  – 20.03.2023 – 13.06.2023

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetööd
matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööd
matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.