Õppetöökorraldus

COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Õppetöökorraldus eriolukorra ajal

Käskkiri

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg.

Sügisvaheaeg  –  19.10 2020 – 25.10 2020

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2020 – 10.01 2021

Suusavaheaeg  –  22.02 2021 – 28.02 2021

Kevadvaheaeg  –  19.04 2021 – 25.04 2021

Suvevaheaeg  – 14.06 2021 – 31.08 2021

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

23.11.2020 – 27.11.2020

08.03.2021 – 12.03.2021

10.05.2021 – 14.05.2021

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  – 01.09.2020 – 29.11.2020

II trimester  – 30.11.2020 – 14.03.2021

III trimester  – 15.03.2021 – 13.06.2021

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

Eesti keel – 28.05 2021

Matemaatika – 03.06 2021

Valikeksam – 09.06 2021

Valikeksami suuline osa – 09.06 – 10.06 2021

 

Tasemetööd põhikoolis: 

IV klass  –  loodusõpetus 23.09 – 24.09 2020

matemaatika 30.09 – 1.10 2020

VII klass  –  loodusõpetus 21.09 – 22.09 2020

matemaatika 28.09 – 29.09 2020