Õppetöökorraldus

COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Õppetöökorraldus eriolukorra ajal

 

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg.

Sügisvaheaeg  –  25.10 2021 – 31.10 2021

Jõuluvaheaeg  –  23.12 2021 – 9.01 2022

Suusavaheaeg  –  22.02 2022 – 28.02 2022

Kevadvaheaeg  –  25.04 2022 – 01.05 2022

Suvevaheaeg  – 14.06 2022 – 31.08 2022

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

22.11.2021 – 26.11.2021

07.03.2022 – 11.03.2022

09.05.2022 – 13.05.2022

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  –  01.09.2021 – 28.11.2021

II trimester  – 29.11.2021 – 13.03.2022

III trimester  – 14.03.2022 – 13.06.2022

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.