Personal

Getter Klaas – getter.klaas@jarva.ee – direktori kt

 

Peetrike:

Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee –  õpetaja

Marjen Meetua-  õpetaja abi

Tiiu Krümann – õpetaja abi

 

Väike Peeter

Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee    õpetaja

Merilyn Pärn-   õpetaja

Tiia Aas – õpetaja abi

Maris Maasi –  õpetaja abi

 

Suur Peeter

Ave Kaur   ave.kaur@peetrikool.ee –  õpetaja

Signe Lepiste –  õpetaja

Edme Eenmaa–  õpetaja abi

 

 

Heli Kark  helikark@gmail.com – lasteaia muusikaõpetaja

Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja