Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2023/2024 õa.

Üldharidus

 1.  Getter Klaas – getter.klaas@jarva.ee  direktori kt, 3.-4. klassi matemaatika ja klassijuhataja
 2.  Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika
 3. Ireen Lehtmets – ireen7@gmail.com – klassiõpetaja, 1. – 2. klassi klassijuhataja
 4.  Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – 2. – 6.B klassiõpetaja
 5.  Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – keemia
 6.  Taavi Tikerpalu – taavitikerpalu@gmail.com – kehaline kasvatus
 7.  Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee – eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, kunst, ajalugu 8.-9. klassiklassijuhataja
 8.  Marika Bibikov – muusika, rütmika, ühiskonna õpetus, matemaatika, pilliring, koorilaul, 5.-6.klassijuhataja
 9.  Ilmar Niinemets – in.kool@online.ee – loodusõpetus, bioloogia, geograafia
 10.  Viive Obermann – viive.obermann@peetrikool.ee – abiõpetaja, I KA kunst, tehnoloogiaõpetus
 11.  Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – inglise keel, saksa keel
 12.  Terje Kuusmann – Peetri.kool@jarva.ee – sekretär/raamatukoguhoidja

Tugipersonal:

 1. Sotsiaalpedagoog- Ireen Lehtmets
 2. Logopeed- Maaja Vilipõld
 3. Eripedagoog- Ede Bergman

 

 

Alusharidus

1. Signe Lepiste – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Peetrike õpetaja

3. Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee  rühma Väike Peeter õpetaja

4. Merilin Pärn  rühma Väike Peeter õpetaja

5.Ave Kaur ave.kaur@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

6. Maris Maasi –  rühma Väike Peeter õpetaja abi

7. Tiiu Krümann – rühma Peetrike õpetaja abi

8. Tiia Aas – rühma Väike Peeter õpetaja abi

9. Marjen Meetua- rühma Peetrike õpetaja abi

10. Edme Eenmaa – rühm Suur Peeter õpetaja abi

10. Nelli Lepiste-Rannaveer – lasteaia muusikaõpetaja

11. Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja

 

 

Teenindav personal

1. Riina Kupper – majandustöötaja

2. Aino Kirsimets – majandustöötaja

3. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk

4. Siiri Talviste  siiri.talviste@peetrikool.ee  – kokk