Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2019/2020 õa.

Üldharidus

1. Raigo Prants  raigo.prants@jjaani.edu.ee – direktor, ühiskonnaõpetus 9. klass

2. Getter Klaas – getter.klaas@jarva.ee arendusjuht , 7. – 9. klassijuhataja

3. Triin Tiisler  triin.tiisler@jjaani.edu.ee – õppealajuhataja

4. Agnes Kaio  agnes.kaio@jjaani.edu.ee – õppealajuhataja, matemaatika 8. – 9. klass

5. Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika, inseneeria

6. Maaja Vilipõld – maaja.vilipold@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 1. – 3. klassi klassijuhataja

7. Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 4. – 6. klassi klassijuhataja

8. Maris Kurvits – maris.kurvits@jjaani.edu.ee – eesti keel ja kirjandus

9. Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – keemia

10. Ülle Jääger – yllej@koeru.edu.ee –  ühiskonnaõpetus ja ajalugu

11. Mart Piiroja – mart.piiroja@jjaani.edu.ee – inglise keel, infotehnoloogia

12. Ene Reinla – ene.reinla@mail.ee – vene keel

13. Taavi Tikerpalu –  aili.vaasli@peetrikool.ee – kehaline kasvatus

14. Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee – kunstiõpetus, käsitöö, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus

15. Janeli Ait – janeli.ait@jjaani.edu.ee – muusika

16. Ilmar Niinemets – in.kool@online.ee – loodusõpetus, bioloogia, geograafia

16. Viive Obermann – viive.obermann@peetrikool.ee – pikapäeva rühm

17. Ireen Lehtmets – ireen7@gmail.com –  sotsiaalpedagoog

18. Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – abiõpetaja

19. Heivi Mäekivi – heivi.maekivi@gmail.com – koolipsühholoog

20. Terje Kuusmann – Peetri.kool@jarva.ee – sekretär/raamatukoguhoidja

21. Eliise Peelo Eliises1@hotmail.com – inglise keel

 

Alusharidus

1. Kristina Ivask – kristina.ivask@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

3. Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee  rühma Suur Peeter õpetaja

4. Ave Kaur  ave.kaur@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

5. Maris Maasi – maris.maasi@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja abi

6. Tiiu Krümann – tiiu.krumann@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja abi

7. Kerly Uusmaa – rühma Suur Peeter õpetaja abi

8. Merilin Pärn rühma Väike Peeter õpetaja

9. Heli Kark helikark@gmail.com – lasteaia muusikaõpetaja

10. Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja

 

 

Teenindav personal

1. Riina Piibest – koristaja

2. Aino Kirsimets – koristaja

3. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk

4. Siiri Talviste  siiri.talviste@peetrikool.ee  – kokk

5. Valdek Sokk – majandustöötaja