Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2017/2018 õa.

Üldharidus

1. Rainer Tõnnis – kool@peetrikool.ee – direktor

2. Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika, tööõpetus

3. Maaja Vilipõld – maaja.vilipold@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 4.kl klassijuhataja, inimeseõpetus,

4. Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 1. ja 3. kl klassijuhataja,ained:  vene keel 6-9.kl, õpiabi,  HEV koordinaator

6. Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia

7. Lea Tammiste – lea.tammiste@peetrikool.ee –  ühiskonnaõpetus, eesti keel ja kirjandus, 7. kl klassijuhataja, raamatukoguhoidja

8. Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – inglise keel, 8-9. kl klassijuhataja

9. Aili Vaasli –  aili.vaasli@peetrikool.ee kehaline kasvatus 1-9. kl

10. Kaire Lõhmus – kaire.lohmus@peetrikool.ee, matemaatika 5-9.kl

11. Hedi Jürgen –  hedi.jurgen@peetrikool.ee muusika, käsitöö- ja kodundus 4-9. kl

12. Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee huvijuht, kunst 4-9. kl

13. Viive Obermann – viive.obermann@peetrikool.ee  õpiringi juhendaja

14. Annika Steinberg – annika.steinberg@peetrikool.ee sotsiaalpedagoog

15. Ireen Lehtmets – individuaalõpe

 

Alusharidus

1. Kristina Ivask – kristina.ivask@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

3. Kady Aas – kady.aas@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

4. Ave Kaur –  ave.kaur@peetrikool.ee rühma Väike Peeter õpetaja

5. Maris Maasi – maris.maasi@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja abi

6. Tiiu Krümann – tiiu.krumann@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja abi

7. Nelli Lepiste – n.lepiste@gmail.com – lasteaia muusikaõpetaja

 

Teenindav personal

1. Eve Orlovski –eve.orlovski@peetrikool.ee – koristaja

2. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk (lapsehoolduspuhkusel)

3. Siiri Talviste –  siiri.talviste@peetrikool.ee kokk

4. Mariina Teter – abikokk