Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2019/2020 õa.

Üldharidus

1. Raigo Prants  raigo.prants@jjaani.edu.ee – direktor, ühiskonnaõpetus

2. Getter Klaas – getter.klaas@jarva.ee arendusjuht , 8. – 9. klassijuhataja

3. Maris Piiroja  maris.piiroja@jjaani.edu.ee – õppealajuhataja, kunst

4. Agnes Kaio  agnes.kaio@jjaani.edu.ee – õppealajuhataja

5. Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika

6. Maaja Vilipõld – maaja.vilipold@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 1. – 3. klassi klassijuhataja

7. Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – õpiabi, 3. – 4.B õpetaja

8. Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – keemia

9. Ülle Jääger – yllej@koeru.edu.ee –   ajalugu

10. Mart Piiroja – mart.piiroja@jjaani.edu.ee – inglise keel

11. Ene Reinla – ene.reinla@mail.ee – vene keel

12. Taavi Tikerpalu taavitikerpalu@gmail.com – kehaline kasvatus

13. Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee – eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus 6.-7. klassiklassijuhataja

14. Marika Bibikov – muusika, rütmika, pilliring, koorilaul, 4.-5.klassijuhataja, inglise keel

15. Ilmar Niinemets – in.kool@online.ee – loodusõpetus, bioloogia, geograafia

16. Viive Obermann – viive.obermann@peetrikool.ee – abiõpetaja

17. Ireen Lehtmets – ireen7@gmail.com –  sotsiaalpedagoog

18. Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – abiõpetaja

19. Terje Kuusmann – Peetri.kool@jarva.ee – sekretär/raamatukoguhoidja

20. Janar Kärner  janar.karner@peetrikool.ee – matemaatika ja tehnoloogiaõpetus

 

 

Alusharidus

1. Kristina Ivask – kristina.ivask@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Peetrike õpetaja

3. Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee  rühma Suur Peeter õpetaja

4. Ave Kaur  ave.kaur@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

5. Maris Maasi – maris.maasi@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja abi

6. Tiiu Krümann – tiiu.krumann@peetrikool.ee – rühma Peetrike õpetaja abi

7. Tiia Aas – rühma Väike Peeter õpetaja abi

8. Merilyn Pärn-  rühma Väike Peeter õpetaja

9. Daniela Suun- rühma Peetrike õpetaja abi

10. Edme Eenmaa – rühm Väike peeter õpetaja abi

10. Heli Kark helikark@gmail.com – lasteaia muusikaõpetaja

11. Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja

 

 

Teenindav personal

1. Riina Kupper – majandustöötaja

2. Aino Kirsimets – majandustöötaja

3. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk

4. Siiri Talviste  siiri.talviste@peetrikool.ee  – kokk

5. Marko Eding – eding.marko@gmail.com – JJG halduspetsalist