Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2018/2019 õa.

Üldharidus

1. Raigo Prants  raigo.prants@jjaani.edu.ee – direktor

2. Getter Klaas – getterklaas@mail.ee – arendusjuht

3. Triin Tiisler  triin.tiisler@jjaani.edu.ee – õppealajuhataja

4. Agnes Kaio  agnes.kaio@jjaani.edu.ee – õppealajuhataja

5. Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika

6. Maaja Vilipõld – maaja.vilipold@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 1.-2.klassi klassijuhataja

7. Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 4. ja 5. klassi klassijuhataja

8. Maris Kurvits – maris.kurvits@jjaani.edu.ee – eesti keel ja kirjandus 6. ja 7. klass

9. Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia

10. Ülle Jääger – yllej@koeru.edu.ee –  ühiskonnaõpetus ja ajalugu

11. Mart Piiroja – mart.piiroja@jjaani.edu.ee – inglise keel, infotehnoloogia

12. Ene Reinla – ene.reinla@mail.ee– vene keel

13. Aili Vaasli –  aili.vaasli@peetrikool.ee – kehaline kasvatus 1.-9. klass

14. Kaire Lõhmus – kaire.lohmus@peetrikool.ee –  matemaatika 6.-9.klass

15. Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee – huvijuht, 6.-9. kl kunstiõpetus, 4.-9. kl käsitöö; 8.-9.kl eesti keel ja kirjandus

16. Kristi Zibo – inimeseõpetus 7. ja 8. klass, 6.-9. kl klassijuhataja

17. Janeli Ait – janeli.ait@jjaani.edu.ee – muusika

18. Viive Obermann – viive.obermann@peetrikool.ee – pikapäeva rühm

19. Ede Bergmann – eripedagoog

20. Ireen Lehtmets – individuaalõpe

21. Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – abiõpetaja

22. Triinu Oraste – triinu.oraste@gmail.com – koolipsühholoog

23. Terje Kuusmann – Peetri.kool@jarva.ee – sekretär/raamatukoguhoidja

 

Alusharidus

1. Kristina Ivask – kristina.ivask@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

3. Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee  rühma Suur Peeter õpetaja

4. Ave Kaur  ave.kaur@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja

5. Maris Maasi – maris.maasi@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja abi

6. Tiiu Krümann – tiiu.krumann@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja abi

7. Heli Kark helikark@gmail.com – lasteaia muusikaõpetaja

8. Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja

9. Ede Bergmann – eripedagoog

 

Teenindav personal

1. Eve Orlovski – eve.orlovski@peetrikool.ee – koristaja

2. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk

3. Siiri Talviste  siiri.talviste@peetrikool.ee  – kokk

4. Mariina Teter abikokk

5. Valdek Sokk – majandustöötaja