Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2022/2023 õa.

Üldharidus

 1.  Getter Klaas – getter.klaas@jarva.ee arendusjuht, direktori kt, 9. klassijuhataja
 2.  Maris Piiroja  maris.piiroja@jjaani.edu.ee –  kunst ja käsitöö
 3.  Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika
 4.  Maaja Vilipõld – maaja.vilipold@peetrikool.ee – klassiõpetaja, 1. – 3. klassi klassijuhataja
 5.  Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – 1. – 5.B õpetaja
 6.  Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – keemia
 7.  Ülle Jääger – yllej@koeru.edu.ee –   ajalugu
 8.  Mart Piiroja – mart.piiroja@jjaani.edu.ee – inglise keel
 9.  Sigurd Fosh – saksa keel
 10.  Taavi Tikerpalu – taavitikerpalu@gmail.com – kehaline kasvatus
 11.  Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee – eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus 6.-8. klassiklassijuhataja
 12.  Marika Bibikov – muusika, rütmika, pilliring, koorilaul, 4.-5.klassijuhataja, inglise keel
 13.  Ilmar Niinemets – in.kool@online.ee – loodusõpetus, bioloogia, geograafia
 14.  Viive Obermann – viive.obermann@peetrikool.ee – abiõpetaja, I KA tehnoloogia
 15.  Ireen Lehtmets – ireen7@gmail.com –  sotsiaalpedagoog, 7B ja 8B klassijuhataja, individuaalõpetaja, huvijuht.
 16.  Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – abiõpetaja, I KA inglise keel.
 17.  Terje Kuusmann – Peetri.kool@jarva.ee – sekretär/raamatukoguhoidja
 18.  Janar Kärner  janar.karner@peetrikool.ee – matemaatika
 19. Mati Tamm– tehnoloogiaõpetus

 

 

Alusharidus

1. Signe Lepiste – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Peetrike õpetaja

3. Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee  rühma Väike Peeter õpetaja

4. Ave Kaur ave.kaur@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

5. Maris Maasi – maris.maasi@peetrikool.ee – rühma Väike Peeter õpetaja abi

6. Tiiu Krümann – tiiu.krumann@peetrikool.ee – rühma Peetrike õpetaja abi

7. Tiia Aas – rühma Väike Peeter õpetaja abi

8. Merilin Pärn-  rühma Väike Peeter õpetaja

9. Marjen Meetua- rühma Peetrike õpetaja abi

10. Edme Eenmaa – rühm Suur Peeter õpetaja abi

10. Heli Kark helikark@gmail.com – lasteaia muusikaõpetaja

11. Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja

 

 

Teenindav personal

1. Riina Kupper – majandustöötaja

2. Aino Kirsimets – majandustöötaja

3. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk

4. Siiri Talviste  siiri.talviste@peetrikool.ee  – kokk