Üritused

ÕPPETÖÖD TOETAVAD ÜRITUSED JA HUVITEGEVUSED 

 

VASTUTAJA, KAASATUD
SEPTEMBER
Kooliaasta avaaktus kell 12.00 1. september 2022 HJ, ÕJ, D
Reipalt koolipinki PK-s (koolinädala esimese nädala reede) 2. september 2022 AJ, klassijuhatajad

 

Ülemaailmne koristuspäev

 

September 2022 õpetajad
Heategevuslik teatejooks 23. september 2022 Kehalise kasvatuse õpetaja
Paide- Türi rahvajooks 25. september 2022 D, ÕJ
Sügisnunnude ja fotode näitus September 2022 HJ, õpetajad
OKTOOBER
Rahvusvaheline muusikapäev ( Rütmiline, hommik, meloodiline pudruvahetund, harmooniline lõuna jne) Oktoober 2022 Muusikaõpetaja, HJ
Teatrietendus „ Aga Mina“ 4. oktoober Peetri Rahvamaja
Õpetajate päev „ Teistmoodi koolipäev“ 11.00 lõuna 11.30 lapsed koju 5. oktoober 2022 8.-9.kl koos klassijuhatajatega
Leivanädal (küpsetame ise leiba) Oktoober 2022 HJ, KLJ
Liikuma kutsuva kooli tegevused (Vanaegsed mängud) Oktoober AJ, HJ, Rütmika, liikumise õpetajad
Järva valla sünnipäeva nädal 17.-23. oktoober Õpetajad, HJ, AJ
Halloweeni õhtu ja öö 20. oktoober 2022 Inglise keele õpetajad, ÕE
I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a
NOVEMBER
Õhtusöök isale kell 17.00 10.november 2022 Õpetajad, MÕ, ÕE
Kadri ja Mardipäev november 2022 ÕE, õpetajad,
Intensiivõppenädal 14.-18. november
Projektiõppenädal 21. november – 25.november 2022 Aineõpetajad
Kodanikupäev 26.november 2022 ÕJ, HJ, ühiskonnaõpetuse õpetaja, kodutütred
DETSEMBER
I advendi hommik november 2022 ÕE, õpetajad
II advedni hommik detsember 2022 ÕE, õpetajad
magusalaat 12. detsember 2022 Õpetajad, lasteaed, lapsevanemad
III advendi hommik detsember 2022 ÕE,õpetajad
jõulupidu detsember 2022 AJ, õpetajad
IV advendi hommik detsember 2022 ÕE, õpetajad
PK+lasteaia jõululõuna detsember 2022 AJ+HJ
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a