Üritused

ÕPPETÖÖD TOETAVAD ÜRITUSED JA HUVITEGEVUSED Peetri Kool

 

  VASTUTAJA, KAASATUD
PK I kooliastme tutvumispiknik 21.august 2020 Klassijuhataja
Kooliaasta avaaktus kell12.00 1. september 2020 HJ
Reipalt koolipinki PK-s 4. september 2020 AJ, HJT, Klassijuhatajad

 

Vanavanemae päeva video PK 13. september AJ
Ülemaailmne koristuspäev PK-s

 

September 2020 HJ, majandusjuhataja
Sügisnunnude näitus September 2020 HJ, õpetajad
Heategevuslik jooks Paides 23. september 2020  
Õpetajate päeva üllatus 2.oktoober 8.-9. klass
Õpetajate päev 5. oktoober 2020 Kool kella 12.00ni Ühine väljasõit  
Leivanädal 5. -9. oktoober 2020 HJ, KLJ
Ettelugemise päev PK-s Oktoober 2019 Eesti keele õpetaja, ÕE
Mälumäng PK-s Oktoober 2020 AJ, Õpetajad,HJ
I vaheaeg 19.oktoober 2020.a kuni 25. oktoober 2020  
Halloweeni õhtu Oktoober 2020 KJ, AJ, HJ
Hingedepäeva tähistamine PK 2. november 2020 Kõik
Isadeõhtu PK-s November 2020 Õpetajad
Kadri ja Mardipäev November 2020 ÕE, õpetajad, 4. klass
Projektiõppenädal või valikainenädal PK ja JJGs 23. november – 27. november 2020 Aineõpetajad
Kodanikupäev JJG-s ja PK-s 26.november 2020 ÕJ, HJ, ühiskonnaõpetuse õpetaja, kodutütred
Robotex November – detsember 2020 Informaatika õpetajad
I advendi hommik 30. november 2020 ÕE, õpetajad
II advedni hommik 7. detsember 2020 ÕE, õpetajad
PK ja lasteaia ühislaat Detsember 2020 Õpetajad, lasteaed, lapsevanemad
III advendi hommik 14. detsember 2020 ÕE,õpetajad
JJG jõululaat pastoraadis + PK õpilased 14. detsember 2020 HJ, Klassijuhatajad, PK-ÕE
Jõulujumalateenistus kirikus 16. detsember 2020 HJ, muusikaõpetajad
Jõulukontsert kultuurimajas 18. detsember 2020 HJ, muusikaõpetajad
Algklasside jõulupidu JJG 21. detsember 2020 HJ, 6. klass
PK jõulupidu 21. detsember 2020 AJ, õpetajad
IV advendi hommik 21. detsember 2020 ÕE, õpetajad
PK+lasteaia jõululõuna , JJG jõululõuna Detsember 2020 AJ+HJ
II vaheaeg 23.detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a